REGULAMIN BEZPIECZNEGO KORZYSTANIA Z KLUBU ORAZ SPRZĘTU
PERFECT BODY FITNESS WRZEŚNIA

 

W trosce o Twoje bezpieczeństwo oraz innych ćwiczących uprzejmie prosimy o
stosowanie się do poniższych zaleceń.

 1. W klubie oraz na każdej sali może przebywać jednocześnie ograniczona
  liczba osób, informacje znajdziesz przed wejściem do klubu lub sali.
  2. Zostań w domu, jeśli zaobserwujesz u siebie objawy choroby zakaźnej, w
  klubie mogą przebywać tylko osoby zdrowe. Jeśli masz jakiekolwiek objawy
  chorobowe, nie przychodź na siłownię.
  3. Nie przestawiaj sprzętu, który został rozstawiony zgodnie z zasadami
  bezpieczeństwa i powinien przez cały czas pozostawać na swoim miejscu.
  4. Podczas wejśćia do klubu dezynfekuj ręce. Preparat do dezynfekcji znajduje się w każdej strefie
  klubu, recepcji oraz w szatni.
  5. Po zakończeniu ćwiczenia przetrzyj maszynę używając płynu i papierowego
  ręcznika. Pamiętaj, aby nanosić środek na papier, nie bezpośrednio na
  sprzęt. Zdezynfekuj swoją szafkę przed i po korzystaniu z niej. Potrzebne
  środki znajdziesz w każdej strefie klubu oraz w szatni.
  6. Obsługa klubu będzie realizować przerwy techniczne na potrzeby
  dezynfekcji, w związku z powyższym prosimy o dostosowanie się do
  komunikatów w klubie.
  7. Podczas przerwy technicznej możliwe jest wejście do klubu. Przerwa
  techniczna nie oznacza czasowego zamknięcia klubu.
  8. Na terenie całego klubu należy utrzymywać bezpieczną odległość 2 m od
  innych osób.
  9. Ćwicz w zmienionym obuwiu.
  10. Podczas wykonywania ćwiczeń ręcznik zawsze kładź na sprzęcie, tak aby
  ograniczyć bezpośredni kontakt twojego ciała z powierzchnią urządzenia.
  11. Jeśli masz więcej niż 60 lat lub cierpisz na choroby przewlekłe, rozważ
  decyzję o korzystaniu z klubu w godzinach najmniej popularnych.
  12. Nie korzystaj z urządzeń wyłączonych z użytkowania, w tym suszarek do
  rąk.
  13. Na terenie klubu obowiązuje nakaz zasłaniania ust i nosa ( nakaz nie obowiązuje podczas treningu ). 
  O wszystkich zmianach w zasadach funkcjonowania będziemy informować na bieżąco